szkolenia

W ofercie szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, w tym komunikacji interpersonalnej, budowania relacji międzyludzkich, wywierania wpływu na ludzi, budowania autorytetu, autoprezentacji, wystąpień publicznych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, itp..

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego szkoleniowca w formie interaktywnych warsztatów łączących elementy pracy indywidualnej, grupowej, wykładów, studiów przypadków, scenek, dyskusji, pracy z kamerą.

Kontakt: tel. 609 464 288